User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Welcome To Our Website! Welcome To Our Website!

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH TẠI FOUNTAIN VALLEY

 • News


  “Chúa Jêsus Christ: Đấng Duy Nhất”
  “Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.” Lu-ca 19:10
  Posted on Jan 18, 2015

  [Sermon] “Chúa Jêsus Christ: Hình Ảnh của Đức Chúa Trời”
  Cô-lô-se 1:15. “Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên.”
  Posted on Jan 10, 2015


  [Sermon]Video Bài Giảng
  Posted on Oct 30, 2014

  [Church Events]Labor Day Picnic
  Posted on Sep 2, 2014
  More News


  Recent Forum Posts:
  HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN ... (Feb 5, 2014)
  Mục Sư vs Sứ Điệp (May 20, 2013)
  Huấn Luyện: " 8 Nguy... (Dec 4, 2012)
  Những Cám Dỗ Trong Đời... (Dec 2, 2012)
  Chúa Dắt Dẫn Ta. Mục S... (Nov 26, 2012)
  • Church Media

   Khởi Đầu Chức Vụ: “Quyền Phép Siêu Nhiên”
   “Gia-cốp: Lập mưu trong khi cầu nguyện”
   Hãy Theo Ta
   Nhà Tiên Tri của Các Tiên Tri
   “Khởi Đầu Chức Vụ: Trong Đồng Vắng”
   “Khởi Đầu Chức Vụ: Nơi Sông Giô Đanh”
   “Các Tổ Phụ Y-sơ-ra-ên: Y-Sác”
   “Giao Ước Ga-ba-ôn”
   “Chúa Jêsus Christ: Thầy Tế Lễ Cảm Thương”
   “Chúa Jêsus Christ: Người Hoàn Toàn”
   “Chúa Jêsus Christ: Đấng Duy Nhất”
   “Chúa Jêsus Christ: Hình Ảnh của Đức Chúa Trời”
   “Mọi Sự Hiệp Lại”
   “Trông Đợi Cứu Chúa”
   “Giô-Sép Làng Bê-Lem”. Mục Sư Hồ Cơ Nghiệp
   Món Quà Trọn Vẹn
   “Món Quà Trọn Vẹn”. Mục Sư Bùi Tất Nhuận
   Chức Vụ. Mục Sư Lê Minh Sơn
   Chức Vụ
   Video “Cảm Tạ Chúa Giữa Các Dân”
   “Cảm Tạ Chúa Giữa Các Dân”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc
   “Đừng Sợ”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc
   “Trên Cánh Chim Ưng”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc
   “Lối Đường Kêu Gọi”. Mục Sư GHT Lê Vĩnh Thạch
   “Từ Bại Đến Thắng”.
   “Sứ Mạng Không Thể Chối Từ”
   “Than Thở”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc
   Noi Theo Thánh Linh. MS Nguyễn Sanh Ngọc
   " Ngăn Trở Theo Chúa”. MS Đặng Minh Trí
   “KINH THÁNH". Mục Sư Hồ Cơ Nghiệp
   More Media
  • Facebook

  • Picture of The Year

  • Forum

   Topic Poster Posts Views Last Post
   Mục Sư vs Sứ Điệp Van Tran 2 1156 1 year, 10 months ago
   HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN Lần T... Van Tran 1 372 1 year, 1 month ago
   Huấn Luyện: " 8 Nguyên Tắ... Van Tran 3 779 2 years, 4 months ago
   Chúa Dắt Dẫn Ta. Van Tran 1 699 2 years, 4 months ago
   Bọn Đạo Đức Giả Van Tran 2 655 2 years, 6 months ago
   Sao Tin Chúa Được: Bể Khổ C... Van Tran 2 645 2 years, 6 months ago
   Giải Cứu: Vượt Biển Bằng ... Van Tran 1 1043 3 years, 4 months ago
   Giải Cứu: Chiên Con Của ĐCT Van Tran 2 839 3 years, 4 months ago
   Giải Cứu: Kinh Nghiệm Gặp Đ... Van Tran 1 711 3 years, 5 months ago
   Giải Cứu: Chuẩn Bị Van Tran 1 668 3 years, 5 months ago
   Next >
   Showing Items 1 - 10 out of 19

   Search:   for:
  • Bài Giảng

   Nghe, “Gia-cốp: Lập mưu trong khi cầu nguyện”. MS Lê Minh Sơn. 15/03/2015

   Nghe  ,  Khởi Đầu Chức Vụ:  Hãy Theo Ta”, Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc. 08/03//2015

   Nghe  , Nhà Tiên Tri của Các Tiên Tri, Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc. 01/03//2015

   Nghe, Khởi Đầu Chức Vụ:  Trong Đồng Vắng” . Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc.22/02//2015

   Nghe,Khởi Đầu Chức Vụ: Nơi Sông Giô Đanh”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc.15/02//2015

   Nghe  , Các Tổ Phụ Y-sơ-ra-ên:  Y-Sác”. MS Lê Minh Sơn. 08/02/2015/2014

   Nghe, Giao Ước Ga-ba-ôn”. MS Bùi Tất Nhuận.  01/02/2015

   Nghe  , Chúa Jêsus Christ: Thầy Tế Lễ Cảm Thương”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc.25/01//2015

   Nghe  ,  Chúa Jêsus Christ: Người Hoàn Toàn” Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc.18/01//2015

   Nghe  ,  “Chúa Jêsus Christ: Đấng Duy Nhất”, Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc.11/01//2015

   Nghe  ,  “Chúa Jêsus Christ: Hình Ảnh của Đức Chúa Trời”, Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc.04/01//2015

   Xem Video  “Mọi Sự Hiệp Lại”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc.28/12/2014

    Nghe  “Trông Đợi Cứu Chúa”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc.21/12/2014

   Nghe “Giô-Sép Làng Bê-Lem” .  Mục Sư Hồ Cơ Nghiệp. 14/12/2014

   Nghe  “Món Quà Trọn Vẹn”.  MS Bùi Tất Nhuận.  07/12/2014

   Nghe " Chc V ". MS Lê Minh Sơn. 30/11/2014

   Nghe   “Cảm Tạ Chúa Giữa Các Dân”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc.23/11/2014

   Nghe  “Đừng Sợ”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc. 16/11/2014

   Nghe . “Trên Cánh Chim Ưng”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc.  09/11/2014

   Nghe  .  “Lối Đường Kêu Gọi”. Mục Sư GHT Lê Vĩnh Thạch. 02/11/2014

   Nghe.   “Từ Bại Đến Thắng”.  MS Bùi Tất Nhuận.  26/10//2014

   Nghe.  “Sứ Mạng Không Thể Chối Từ”. MS Lê Minh Sơn. 19/10/2014

   Nghe.  “Than Thở”.  Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc.  12/10/2014

   Nghe " Noi Theo Thánh Linh".  Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc. 05/10/2014 

    Nghe. " Ngăn Trở Theo Chúa". Mục Sư Đặng Minh Trí. 28/09/2014

   Nghe  .' Kinh Thánh,.  Mục Sư Hồ Cơ Nghiệp. 21/09/2014

   Nghe. “ Đa-vít: Người Biết Tôn Vinh Chúa”.  Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc. 14/09/2014

   Nghe. “Đa-vít: Người Sống Theo Nguyên Tắc ". Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc. 07/09/2014

   Nghe" Đa-vít: Người trẻ Tuổi Của Đức Tin ". Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc. 31/08/2014.

    Nghe ." Con Yêu Dấu- Đẹp Lòng Ta Mọi Đường".  MS Bùi Tất Nhuận. 08/24/2014

   Nghe. " Mắt Tôi Đã Thấy Ngài".  MS Lê Minh Sơn. 17/08/2014

   Nghe . “Theo Chúa". Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc. 10/08/2014.

   Nghe. “Những Kẻ Được Mời”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc. 03/08/2014.

   Nghe. "Hai Người Mắc Nợ". 27/07/2014

   Nghe. " Hãy Đến Suối Nước". MS Lê Minh Sơn. 20/07/2014

   Nghe  . “Hãy Hết Lòng Tin Cậy". MS Bùi Tất Nhuận. 13/07/2014/2014

   Nghe. “Bằng Chứng của Đức Tin”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc. 06/07/2014

   Nghe." Việc Chúa Làm Cho Hội Thánh". MSGHT Lê Vĩnh Thạch. 22/06/2014

   Nghe ."Sự Quân Bằng Dạy Dỗ Con Cái". Mục Sư Hồ Cơ Nghiệp. 15/06/2014

   Nghe." Lễ Ngũ Tuần'.  MS Bùi Tất Nhuận. 08/06/2014

   Nghe "Tôi Đang Đánh Trận Cùng Ai". MS Lê Minh Sơn. 01/06/2014

   Nghe.“ Môi-se – 40 năm Chức Vụ Trong Đồng Vắng”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc. 25/05/2014

   Nghe.' Môi-se- 40 Năm Huấn Luyện Chăm Bầy". Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc. 18/05/2014

   Nghe. " Môi-se-40 Năm Sinh Trưởng Ở  Ai-cập".  Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc. 11/05/2014

   Nghe .  “ Chừng Đôi Ba Bữa”. Mục Sư Bùi Tất Nhuận. 04/05/2014

   Nghe. “ Công Tác Của Đấng Phục Sinh”. Mục Sư Lê Minh Sơn. 27/04/2014

   Nghe . " Niềm Tin Phục Sinh ". Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc. 20/04/2014

    Nghe." Mức Độ Của Sự Vâng Phục". Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc. 18/04/2014

   Nghe .   “Món Quà Công Bình" . Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc. 13/04/2014

   Nghe  . “Cái Móc Nối Cuối Cùng”. Mục Sư Bùi Tất Nhuận. 6/04/2014

   Nghe. " Hãy Cầu Nguyện Như Chúa Dạy". Mục Sư Lê Minh Sơn. 30/03/2014

   Nghe . “ Ý Nghĩa Của Ân Điển”. Mục Sư Hồ Cơ Nghiệp. 23/03/2014

   Nghe. “ Chuyến Đi Cuối Cùng”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc. 16/03/2013

   Nghe. " Đấu Vật Với Đức Chúa Trời".  MS Nguyễn Sanh Ngọc.09/03/2014

   Nghe.  “Gia Đình Theo Tâm Tình Đấng Christ”. Mục Sư Lê Minh Sơn. 2/03/2014

   Nghe. “ Gia-cốp Kẻ Du Hành: Một Giấc Chiêm Bao”. MS Nguyễn Sanh Ngọc.23/02/2014

   Nghe “Cuộc Chạy Đua”. Mục Sư Nguyễn Anh Tài. 16/02/2014

   Nghe.  “Chồng Chúa Vợ . . .Yêu”. MS Phan Trần Dũng. 09/02/2014

   Nghe. “Sự Bình An trong Chúa Jêsus”. MS Nguyễn Sanh Ngọc.02/02/2014

   Nghe. “Khuôn Mẫu của Đức Tin”. MS Nguyễn Sanh Ngọc. 26/01/2014

   Nghe .  “Chẳng Có Một Người”.  MS Nguyễn Sanh Ngọc. 19/01/2014

   Nghe . “Người Sống Nhờ Gì?”. Mục Sư Lê Minh Sơn. 12/01/2014

   Nghe. “Mục Vụ của Chúa Giê-Xu”. MS Hồ Cơ Nghiệp. 05/01/2014

   Nghe.  “Quay Trở Về”. MS Bùi Tất Nhuận. 29/12/2013

   NgheChúa Jêsus - Đấng Cứu Rỗi”. MS Nguyễn Sanh Ngọc. 22/12/2013

   Nghe  . “Đấng Rao Truyền Sự Hoà Bình”. MS Nguyễn Sanh Ngọc. 15/12/2013

   Nghe.  “Sự Sáng Lớn”.  Mục Sư Lê Minh Sơn. 08/12/2013

   Nghe. " Đón Mừng Chúa Giáng Sinh". Mục Sư Bùi Tất Nhuận. 01/12/2013

   Nghe.“ Sự Thương Xót Đời Đời”. MS Nguyễn Sanh Ngọc. 24/11/2013

   Nghe. "“Cầu Nguyện: Một Mối Liên Hệ Tốt Lành". MS Nguyễn Sanh Ngọc. 17/11/2013

   Nghe,. “Cầu Nguyện: Một Đặc Ân Ban Cho". MS Nguyễn Sanh Ngọc. 10/11/2013

   Nghe. " Tình Yêu Chúa Bảo Tôi Yêu". MS  Minh Sơn. 03/11/2013 

   Nghe . " Tôn Giáo Bên Ngoài". MS Nguyễn Sanh Ngọc. 27/10/2013

   Nghe " Lời Kêu Gọi Truyền Giáo". Dr. Robert Fetherlin. 20/10/2013

   Nghe. " Ngài Không Vị Nể ". MS Nguyễn Sanh Ngọc. 13/10/2013

   Nghe. " Người Tốt". MS Bùi Tất Nhuận. 06/10/2013

    Nghe. " Từ Dâng Hiến Đến Tận Hiến". MS Lê Minh Sơn. 29/09/2013

   Nghe." Thờ Phượng Trong Hội Thánh". MS Nguyễn Sanh Ngọc. 22/09/2013

    Nghe. “Thờ Phượng trong Đền Thánh”. MS Nguyễn Sanh Ngọc. 15/09/2013

   Nghe. “Thờ Phượng Ở Bàn Thờ”. MS Nguyễn Sanh Ngọc. 08/09/2013

   Nghe, " Thờ Phượng Trước Chiên con". MS Hồ cơ Nghiệp. 01/09/2013

   Nghe, " Cuộc Đời Không Chúa". MS Nguyễn Sanh Ngọc. 25/08/2013

   Nghe. " Cơn Giận ". MS Nguyễn Sanh Ngọc. 18/08/2013

   Nghe.“Ngươi Yêu Ta Chăng? .  MS Lê Minh Sơn. 11/08/2013

    Nghe.“Cho Mọi Kẻ Tin”. MS Nguyễn Sanh Ngọc. 04/08/2013

   Nghe. “Những Kẻ Được Gọi”. MS Nguyễn Sanh Ngọc. 28/07/2013

   Nghe. “Chúa Đầy Lòng Thương Xót và Nhân Từ”. MS Bùi Tất Nhuận. 21/07/2013
   Nghe. " Sống Trong Sự Yên Nghỉ ". MS Lê Minh Sơn. 14/07/2013
   Nghe. " Yêu Nhau ". MS Nguyễn Sanh Ngọc. 07/07/2013
   Nghe." Hội Thánh Tôi". MS Nguyễn Sanh Ngọc. 23/06/2013
   Nghe. " Lời Dạy Của Cha". Mục Sư Phan Trần Dũng. 17/06/2013
   Nghe. "Hy Vọng Không Lay Chuyển". Mục Sư Hồ Cơ Nghiệp. 09/06/2013
   Nghe. " Nhà Không Đổ Nát". MS Nguyễn Sanh Ngọc. 02/06/2013
   Nghe" Tình Yêu Không Đổi Dời". MS Nguyễn Sanh Ngọc. 26/05/2013
   Nghe.Điều Không Thể Mất”. MS Nguyễn Sanh Ngọc. 19/05/2013
   Nghe.Tận Hiến Cho Chúa”. Mục Sư Hồ Thế Nhân. 12/05/2013
   Nghe." Con Đường Của Ân Sủng". Mục Sư GHT Lê Vĩnh Thạch. 05/05/2013
   Nghe. " Hy Vọng Từ Đại Xà Nơi Sa Mạc" . Mục Sư Hồ Cơ Nghiệp. 28/04/2013
   Nghe, " Hy Vọng Trong Ngục Tối ". MS Phan Trần Dũng. 21/04/2013
   Nghe." Hy Vọng Từ Tổ Phụ Áp-ra-ham". MS Lê Minh Sơn. 14/04/2013
    Nghe." Đường Lối Của Đức Chúa Trời ".  MS Nguyễn Sanh Ngọc. 07/04/2013
   Nghe." Hy Vọng Trong Đêm Tối" . Mục Sư Hồ Cơ Nghiệp. 31/03/2013
   Nghe. Hạ Mình Để Phục Vụ”. MS Nguyễn Sanh Ngọc. 24/03/2013
   Nghe. "Phần Thưởng Phục Vụ". MS Phan Trần Dũng. 17/03/2013 
   Nghe. " Kỷ Luật Phục Vụ.". Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc. 10/03/2013
   Nghe. Đối Tượng Phục Vụ”. Mục Sư Lê Minh Sơn. 03/03/2013
   Nghe. " Trả Giá Để Phục Vụ ".  Mục Sư Hồ Cơ Nghiệp. 24/02/2013
   Nghe." Cung Cach Phuc Vu". Mục Sư Lê Minh Sơn. 17/02/2013

   Nghe. “Lời Nguyện Đầu Năm”. Mục Sư Phan Trần Dũng. 10/02/2013

   Nghe " Nề Nếp của Chúa Giê-Xu: Môn Đệ Hóa ". Mục Sư Lê Minh Sơn. 03/02/2013

   Nghe " Nề Nếp Của Chúa Giê-xu". Mục Sư Hồ Cơ Nghiệp. 27/01/2013

   Nghe " Chúa Jesus Giảng Dạy". MS Phan Trần Dũng. 20/01/2013

   Nghe. " Nếp Sống Cầu Nguyện". Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính. 13/01/2013

   Nghe. " Nề Nếp Của Chúa Giê-xu".Thờ Phượng- Mục Sư Lê Minh Sơn. 06/01/2013

   Nghe. " Em-ma-nu-en ". MS Bui Tat Nhuan. 25/12/20112

   Nghe. " Chua Binh An ". MS Nhuan, MS Nghiep, MS Son. 24/12/2012

   Nghe. " Sống Vui Mừng ". MS Hồ Thế Nhân. 23/12/2012

   Nghe. " Ban Ơn Rời Rộng". MS Nguyễn Văn Hoàng. 16/12/2012

   Nghe, " Giảm Bớt Mua Sắm. MS Phan Trần Dũng. 09/12/2012

   Nghe, " Kip Đến Tôn thờ". MS Lê Minh Sơn. 02/12/2012

  • Calendar

   Sat Apr 04  · 7pm
   Sun Apr 05  · 2pm
   Sun Apr 05  · 3pm
   Sun Apr 05  · 5pm
   Sat Apr 11  · 7pm
   Sun Apr 12  · 2pm
   Sun Apr 12  · 3pm
   Sun Apr 12  · 5pm
   View Full Calendar

   Apr 2015
   29 30 31 01 02 03 04
   05 06 07 08 09 10 11
   12 13 14 15 16 17 18
   19 20 21 22 23 24 25
   26 27 28 29 30 01 02
  • Photos

   Picnic 2014
  • Google Search