“Thờ Phượng Ở Bàn Thờ”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

Posted on Mon, Sep 9, 2013:

Xin Quý vị bấm vào đây xem Video Clip :" Chúa Đáng Được Tôn Thờ" https://www.youtube.com/watch?v=sE9eCZgkmrM&feature=c4-overview&list=UUwJn4MaYPTHPrBhxhR96SKQ

Xin Quý vị bấm vào đây nghe bài giảng hôm nay Chúa Nhật 08/09/2013 "“Thờ Phượng Ở Bàn Thờ”. --->  Nghe


©2021, Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley