User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Photo Gallery: Men Group Photo Gallery Photo Gallery: Men Group Photo Gallery

Men Group Photo Gallery
Anh Nguyễn Xuân Hòa, TB 2019, 20,21,22

Trưởng Ban -  2019, 2020,2021,2022


Viewed 728 times
Ban Chấp Hành 2019

2019


Viewed 690 times
Ban Nam Gioi 2019
Viewed 674 times
Ban Nam Gioi, 2016

Le Cha 2016


Viewed 1382 times
Ban Nam Gioi 2015

Ngay Le Cha 2015


Viewed 1881 times
BCH/NG 2011
Viewed 2771 times
FD 2011
Viewed 2839 times
FD 2011
Viewed 2968 times
Father's Day 2011
Viewed 2843 times
Quí Đầy Tớ Chúa
Viewed 2817 times
Ca Đoàn Nam Giới 2010

Lễ Kỷ Niệm Một Năm Thành Lập Hội Thánh.  ( 21/6/09-20/6/10 )


Viewed 3318 times
Ban Nam Gioi 2010

 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam , Fountain Valley.


Viewed 3332 times