User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Site News Site News

Current News

Title Date #Views
LỊCH SINH HOẠT HẰNG TUẦN   [Community News]
MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT, XIN LIÊN LẠC SỐ PHONE: ( 714 ) 589-0010
Jan 3, 2022 309
Sinh Hoạt Của Hội Thánh Qua Hình Ảnh   [Church Events] May 3, 2018 2712

Past News

Title Date #Views
CHÚA NHẬT NGÀY 04 THÁNG 09 HỘI THÁNH ĐI TRẠI   [Church Events]
KÍNH THƯA QUÍ THÂN TÍN HỮU, CHÚA NHẬT NGÀY 04 THÁNG 09 HỘI THÁNH SẼ NHÓM THỜ PHƯỢNG TẠI PALI CAMP,
Aug 16, 2022 59
LỄ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH   [Church Events]
APRIL 15, 2022
Apr 1, 2022 92
THÔNG BÁO & CHÚC MỪNG   [Community News]
Kính gởi các con cái Chúa Chương Trình Nhóm Thờ Phượng Chúa Nhật 9.1.2021 qua YouTube Xin nhấn vào đây để dự Chương Trình Thờ Phượng lúc 2:30PM
Jan 10, 2022 170
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG & GIỜ THỜ PHƯỢNG   [Worship] Dec 29, 2020 866
THAY ĐỔI GIỜ NHÓM   [Church Events]
Để tuân giữ lệnh cách ly của tiểu bang, Hội Thánh sẽ tiếp tục nhóm ngoài trời, do đó thì giờ nhóm sẽ sớm hơn một tiếng.
Dec 7, 2020 882
LiveStream   [Worship]
Để đáp ứng hoàn cảnh Covid-19, một số tín hữu không đến nhóm được có thể dự qua Youtube LiveStream. Kính xin quý vị bấm vào Link sau đây vào giờ thờ phượng 2:30 pm
Oct 29, 2020 1387
Chương Trình Thương Khó & Phục Sinh   [Church Events] Apr 6, 2020 1278
Phát Quà Cuối Năm 2019   [Church Events] Jan 8, 2020 1269
Thiệp Mời Dự Lễ Giáng Sinh   [Church Events]
Article Attachment
Nov 18, 2019 1623
Lễ Tạ Ơn - Thanksgiving   [Church Events]
Lễ Tạ Ơn năm nay được tổ chức vào Chúa nhật 24 tháng 11, năm 2019.
Oct 28, 2019 1485
Next >
Showing Items 1 - 10 out of 382
Notify me of new articles: Subscribe By Email Subscribe By RSS