User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Site News Site News

Current News

Title Date #Views
LỊCH SINH HOẠT HẰNG TUẦN   [Community News]
MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT, XIN LIÊN LẠC SỐ PHONE: ( 714 ) 589-0010
Jan 3, 2022 144
Sinh Hoạt Của Hội Thánh Qua Hình Ảnh   [Church Events] May 3, 2018 2527

Past News

Title Date #Views
LỄ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH   [Church Events]
APRIL 15, 2022
Apr 1, 2022 30
THÔNG BÁO & CHÚC MỪNG   [Community News]
Kính gởi các con cái Chúa Chương Trình Nhóm Thờ Phượng Chúa Nhật 9.1.2021 qua YouTube Xin nhấn vào đây để dự Chương Trình Thờ Phượng lúc 2:30PM
Jan 10, 2022 112
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG & GIỜ THỜ PHƯỢNG   [Worship] Dec 29, 2020 789
THAY ĐỔI GIỜ NHÓM   [Church Events]
Để tuân giữ lệnh cách ly của tiểu bang, Hội Thánh sẽ tiếp tục nhóm ngoài trời, do đó thì giờ nhóm sẽ sớm hơn một tiếng.
Dec 7, 2020 819
LiveStream   [Worship]
Để đáp ứng hoàn cảnh Covid-19, một số tín hữu không đến nhóm được có thể dự qua Youtube LiveStream. Kính xin quý vị bấm vào Link sau đây vào giờ thờ phượng 2:30 pm
Oct 29, 2020 1181
Chương Trình Thương Khó & Phục Sinh   [Church Events] Apr 6, 2020 1186
Phát Quà Cuối Năm 2019   [Church Events] Jan 8, 2020 1196
Thiệp Mời Dự Lễ Giáng Sinh   [Church Events]
Article Attachment
Nov 18, 2019 1540
Lễ Tạ Ơn - Thanksgiving   [Church Events]
Lễ Tạ Ơn năm nay được tổ chức vào Chúa nhật 24 tháng 11, năm 2019.
Oct 28, 2019 1408
Dạ Tiệc Truyền Giảng   [Community News]
Chủ Đề : Khúc Giao Mùa Cảm Tạ
Sep 9, 2019 1638
Next >
Showing Items 1 - 10 out of 381
Notify me of new articles: Subscribe By Email Subscribe By RSS