User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Site News Site News

Current News

Title Date #Views
LỊCH SINH HOẠT HẰNG TUẦN   [Community News]
MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT, XIN LIÊN LẠC SỐ PHONE: ( 714 ) 589-0010
Jan 3, 2022 1161
Sinh Hoạt Của Hội Thánh Qua Hình Ảnh   [Church Events] May 3, 2018 3675

Past News

Title Date #Views
CHƯƠNG TRÌNH LỄ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH   [Church Events]
HỘI THÁNH SẼ TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ VÀO THỨ SÁU NGÀY 29 THÁNG 03 VÀ LỄ PHỤC SINH VÀO CHÚA NHẬT NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2024.
Mar 23, 2024 222
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2023   [Church Events]
HỘI THÁNH TỔ CHỨC CA NHẠC KỶ NIỆM CHÚA GIÁNG SINH VÀO THỨ SÁU 22 THÁNG 12, 2023 VÀO LÚC 7:30 PM. CHỦ ĐỀ : NẾU CHÚA KHÔNG GIÁNG SINH. DIỄN GIẢ : MỤC SƯ VIỆN TRƯỞNG NGUYỄN ANH TÀI. KÍNH MỜI QUÝ CON CÁI CHÚA VÀ QUÝ THÂN HỮU ĐẾN THAM DỰ.
Article Attachment
Dec 18, 2023 144
CHÚA NHẬT NGÀY 04 THÁNG 09 HỘI THÁNH ĐI TRẠI   [Church Events]
KÍNH THƯA QUÍ THÂN TÍN HỮU, CHÚA NHẬT NGÀY 04 THÁNG 09 HỘI THÁNH SẼ NHÓM THỜ PHƯỢNG TẠI PALI CAMP,
Aug 16, 2022 197
LỄ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH   [Church Events]
APRIL 15, 2022
Apr 1, 2022 237
THÔNG BÁO & CHÚC MỪNG   [Community News]
Kính gởi các con cái Chúa Chương Trình Nhóm Thờ Phượng Chúa Nhật 9.1.2021 qua YouTube Xin nhấn vào đây để dự Chương Trình Thờ Phượng lúc 2:30PM
Jan 10, 2022 317
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG & GIỜ THỜ PHƯỢNG   [Worship] Dec 29, 2020 1027
THAY ĐỔI GIỜ NHÓM   [Church Events]
Để tuân giữ lệnh cách ly của tiểu bang, Hội Thánh sẽ tiếp tục nhóm ngoài trời, do đó thì giờ nhóm sẽ sớm hơn một tiếng.
Dec 7, 2020 1033
LiveStream   [Worship]
Để đáp ứng hoàn cảnh Covid-19, một số tín hữu không đến nhóm được có thể dự qua Youtube LiveStream. Kính xin quý vị bấm vào Link sau đây vào giờ thờ phượng 2:30 pm
Oct 29, 2020 1644
Chương Trình Thương Khó & Phục Sinh   [Church Events] Apr 6, 2020 1476
Phát Quà Cuối Năm 2019   [Church Events] Jan 8, 2020 1457
Next >
Showing Items 1 - 10 out of 384
Notify me of new articles: Subscribe By Email Subscribe By RSS