User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Lược Sử Hội Thánh " Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley" Lược Sử Hội Thánh " Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley"


This post has been viewed 12930 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Lược Sử Hội Thánh " Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley"

Posted on Tue, Jul 20, 2010

 

Lược Sử Hội Thánh

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

 

 Lược sử Hội Thánh năm thứ 4 ( 21/6/2009-23/6/2013 )

 

Cảm tạ Chúa là Đấng đã phán: “Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên Đá nầy…” và “Nầy là lời phán của Đấng Thánh, Chân Thật, là Đấng có chìa khóa của Đa-vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được”.

 

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại FountainValley (Vietnamese Evengelical Church of Fountain Valley ) được hình thành qua ba giai đoạn như sau:

 

I. Khởi đầu: (21/6 – 7//2009)

-Sáng Chúa Nhựt 21/6/2009, khoảng 30 con dân Chúa hẹn gặp nhau tại tư gia một tín hữu thuộc thành phố Aliso Viejo. Trước hết mọi người dành thì giờ tĩnh nguyện, suy gẫm lời Chúa trong sách Giê rê mi 17:7-15, câu 7:ghi “ Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê Hô Va, và lấy Đức Giê Hô Va làm sự trông cậy mình” ,câu 14: “Hỡi Đức Giê Hô Va! Xin Ngài chửa tôi thì tôi sẽ được lành; xin Ngài cứu tôi thì tôi sẽ được rỗi; vì Ngài là đấng mà tôi ngợi khen. ”

 Họ dâng lời cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt cho những ngày sắp đến, đồng tâm hứa nguyện duy trì sự nhóm lại vào mỗi Chúa Nhựt, rồi cùng thông công với nhau cách vui vẻ thật thà, hôm ấy cũng là ngày Lễ Từ Phụ, .

Buổi họp mặt đầu tiên mang lại cho mọi người niềm phấn khởi và hy vọng cho một tương lai tươi sáng vì có Chúa đi cùng và chửa lành mọi vết thương lòng trong quá khứ.

-Sáng CN 28/6/2009 có 32 người nhóm lại thờ phượng Chúa tại tư gia một tín hữu thuộc thành phố Fountain Valley. Sau khi tôn vinh Chúa, đến 5 phút đức tin, rồi dâng hiến, và cùng học lời Chúa trong Mathiơ 8:23-27 về chuyện:” Bị bảo giữa biển,” để áp dụng: Mặc dầu khó khăn trước mắt nhưng cậy ơn Chúa, nhóm nhỏ này quyết tâm chèo thuyền ra khơi. Sau đó họ bầu ra một Ban Điều Hành Lâm Thời, và cử người trách nhiệm đi tìm cơ sở để nhóm họp thờ phượng Chúa, Sau cùng có giờ thông công thân ái để tâm sự ,hàn huyên.

 

II. Gây dựng : (7/2009 – 30/8/2009)

CN 5/7/2009 mọi người dự HĐGH

CN 12/7/2009 tiếp tục nhóm tại tư gia một tín hữu tại FV.

 Trong khi chờ đợi Chúa cho có chỗ nhóm chính thức. Nhóm nhỏ tạm thuê các Club house thuộc thành phố Fountain Valley để thờ phượng Chúa.

-Sáng CN 19/7/2009 có 42 tín hữu tham dự, diễn giả đầu tiên là MS Nguyễn Thiện Trung với đề tài: CHÚA BIẾT TÔI. Lời Chúa khích lệ và nhắc nhớ mọi người trung tín trên bước đường theo Chúa và phục vụ tha nhân,

Hội Thánh tiếp tục nhóm thờ phượng Chúa tại Club house vào 9 giờ sáng mỗi CN, có MS diễn giả được mời từ trong và ngoài các Giáo phái đến giảng dạy, sau đó có giờ TCN, loạt bài học về dân Y sơ ra ên đi trong đồng vắng, thật thích hợp cho hoàn cảnh HT lúc bấy giờ. Sau cùng có thông công mà thức ăn, nước uống, và mọi thứ cần thiết đều do con cái Chúa tình nguyện mang đến, thể hiện sự gắn bó, đùm bọc và yêu thương trong tinh thần cùa một Hội Thánh đầu tiên.

 

-Bởi sự cảm động và dẫn dắt của Đức Thánh Linh, CN ngày 26/7/2009 Ban Điều Hành Lâm Thời tiến hành xin phép Chính quyền để nhóm nhỏ này có tư cách pháp nhân với tên chính thức là: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Fountain Valley, và mở một trương mục cho HT.

Chúa Nhựt 29/8/2009 là buổi nhóm cuối cùng tại Club house và Hội Thánh chụp hình kỷ niệm chấm dứt những buổi nhóm phải thay đổi địa điểm hằng tuần tại các Club house.

 

III. Kiện toàn và phát triển: (6/9/2009 đến nay )

 Cảm tạ Chúa, Hội Thánh Coastal Community Fellowship ( tọa lạc tại 10460 Slater Avenue Fountain Valley, CA 92708 ) muốn nơi đây có nhiều HT đa chủng sinh hoạt vì vậy đầu tháng 9/2009 họ bằng lòng cho Hội Thánh FV chúng ta thuê phòng thông công để thờ phượng Chúa.( mỗi tháng $800.00) . Đến cuối tháng 11/2009 HT cậy ơn Chúa thuê Thánh đường này làm nơi thờ phượng Chúa cho đến hôm nay.($850.00 mỗi tuần) cũng xin ghi nhận có một gia đinh tín hữu thuộc HT Redemption Point giúp cho HT FV mỗi tháng $ 800.00 trong suốt một năm 2010, xin tạ ơn Chúa và cũng xin cảm ơn gia đình tín hữu này.

 

Tháng 11/2009, vói lời ngỏ ý của Ban Điều Hành, Truyền Đạo Hồ Cơ Nghiệp được Giáo Hạt ủy nhiệm đến hổ trợ Hội Thánh trong việc hành chánh, dưới sự hướng dẫn đó, Hội Đồng Thường Niên đầu tiên được tổ chức vào CN 7/1/2010, để chọn 12 Chấp sự rồi bầu ra Ban Chấp Hành.

Để công việc Chúa thích ứng trong từng giai đoạn nên Hội Đồng Thường Niên lần thứ 3,

biểu quyết :12 chấp sự trở thành Nghị Vên Ban Chấp Hành kể từ năm 2012 trở đi.

 

 Cảm tạ Chúa, TĐ Hồ Cơ Nghiệp được Chúa sai đến cố vấn cho Ban Điều Hành Lâm Thời đúng lúc. Chương trình giảng dạy được Thầy Nghiệp dự thảo theo từng loạt bài từ năm 2010 để đáp ứng nhu cầu thuộc linh cho con dân Chúa. Cuối mỗi năm Thầy Nghiệp đều tổ chức một ngày tĩnh nguyện cho BCH để bồi dưỡng tâm linh và bàn lo công việc nhà Chúa cho năm kế tiếp.

 Song song với sự học hỏi lời Chúa từ các Mục Sư. Hội Thánh chú trọng vào việc gây dựng thuộc linh bằng dây thân ái giữa các con cái Chúa. Ban đầu chỉ có 1 lớp Thiếu Nhi vàThiếu Niên, 4 lớp TCN và buổi học KT/CN vào mỗi tối thứ bảy. Đến nay Chúa cho có 2 lớp Thiếu Nhi, 2 lớp Thiếu Niên, 7 lớp TCN và một buổi Học KT/CN cho công việc Chúa và nhu cầu tín hữu vào tối thứ bảy cuối tháng. Chương trình đọc và suy gẫm Lời Chúa hằng tuần được nhiều người trung tín tham gia.

.

Tháng 4 năm 2010 Ban Ân Điển được thành lập, kế tiếp Ban Nam Giới, Ban Phụ Nữ, Ban Thanh Thiếu Niên cũng được quy tụ lại .Gần đây Hai nhóm nhỏ tại tư gia cũng bắt đầu gầy dựng ( một nhóm nhỏ dành cho những người trẻ nhóm vào mỗi tối thứ Sáu, một nhóm nhỏ khác dành cho những tân tín hữu và thân hữu cứ hai tối thứ sáu nhóm lại một lần. Đây là môi trường giới thiệu Tin Lành cho những người chưa biết Chúa.

Ban Chứng Đạo Chăm sóc, Thăm Viếng có người tham gia song hãy còn khiêm nhượng. Ban Xã Hội của HT kịp thời đáp ứng cách rộng rãi khi con dân Chúa có nhu cầu.

Ca đoàn có nhiều người hưởng ứngtham gia, Ban hát dẫn có 5 nhóm thay phiên nhau hướng dẫn hội chúng tôn ngợi Chúa vào mỗi CN cùng các ban Media, Âm thanh, Ánh sáng, Khánh Tiết ,Nghi Lễ ,Tiếp Tân đến nhà thờ sớm, làm việc tận tụy, đưa Hội thánh vào sự thờ phượng Chúa thật phước hạnh, trang nghiêm nhưng tươi mới để rồi tất lễ bước vào sự thông công thân ái do Ban Ẩm Thực chu đáo phục vụ tận tình.

 

Ngày nay mỗi Chúa Nhựt trung bình có 160 tín hữu đến thờ phượng Chúa. kể cả người lớn và trẻ em.( Theo danh sách có 198 người)

Tuy còn mới mẻ, Hội Thánh cũng tích cực tiếp cận với Đồng hương bằng cách cộng tác với HT Mỹ, HT Mễ và Redemption Point hằng năm tổ chức ngày “Trunk-or-Treat” và “ Health Fair”, thu hút khá nhiều đồng hương Việt Nam tham dự. Hưởng ứng ngày làm đẹp nhà Chúa hằng năm, góp phần thay thảm phòng Thông công với 3 HT bạn,

Thứ bảy 19/5/2012 và 18/5/2013,Hưởng ứng ngày Hope for Haiti với 3 HT bạn, có tất cả 366 thùng lương khô được đóng gói gởi đi giúp người nghèo khó ở Haiti.( mỗi thùng nuôi được 1 em trong 3 tháng)

Đặc biệt Lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến VN và Hội Đồng Giáo Hạt lần thứ 36, Ban Phụ nữ HTFV hân hạnh dự phần trong lễ Dâng hoa. Ban Nam giới HTFV dự phần Tiếp Tân và Trật Tự trong suốt hai lễ trên, chẳng những thế, mà HĐGH hằng năm Ban Nam giới HTFV

được Giáo hạt tín nhiệm ủy thác công việc này

Qua các Lễ giáng Sinh, Thương Khó, Phục Sinh, Văn Hóa và Niềm tin HTFV đều có tổ chức truyền giảng, cộng với sự kiên trì gieo giống của Ban Chứng đạo, trong 4 năm Chúa cho có 112 người mở lòng tiếp nhận Chúa. Halelugia tạ ơn Chúa .

Hội Thánh vâng lời Chúa làm Lễ dâng con cho 8 em bé, cữ hành lễ Báptêm cho 28 tín hữu.

 

Những diễn biến quan trọng từ năm 2010 - 2013:

 - Đầu năm 2010, Website www.HoiThanhFountainValley.com được thiết lập. 

 - Ngày 5/4/2010 Hội Thánh Tin Lành VN Fountain Valley được chính thức công nhận

 là Hội Thánh thứ 99 của Giáo Hạt Việt Nam-Hoa Kỳ. 

- Ngày 19/6/ 2010 BCH/GH bổ chức MSNC Hồ Cơ Nghiệp Quản Nhiệm HT RP, và 

 kiêm nhiệm HTFV.với chức vụ Quyền quản nhiệm.

- Ngày 6/1/2011 BCH/HTFV mời MSNC Bùi Tất Nhuận vào Ban Mục Vụ.là MS Phụ 

 Tá MS Hồ Cơ Nghiệp.

 Ngày 9/4/2011 BCH/HTFV mời Truyền Đạo Lê Minh Sơn hầu việc Chúa taị HTFV

 với chức vụ TĐ phụ tá MS Hồ Cơ Nghiệp, đặc trách Thăm viếng, Chứng Đạo.

Nay là MSNC Lê Minh Sơn

 Chiều CN 7/4/2013, MS Nguyễn Sanh Ngọc đến giảng cho HT đề tài: Đường Lối

 Của Đức Chúa Trời sau đó ông ra về. Được thư ủy nhiệm của MSGHT Lê Vĩnh

 Thạch, MS Nghiệp chủ tọa Hội đồng bất thường và 

 HT biểu quyết thông qua mời MS Nguyễn Sanh Ngọc làm Quản Nhiệm HT FV

 Tối ngày 9/4/2013 MS Ngọc, MS Nghiệp và 6 thành viên BCH đến Văn phòng GHT

 ký văn bản chính thức mời MS Ngọc làm Quản nhiệm HTFV nhiệm kỳ hai năm từ

 16/4/2013-16/4/2015. Chiều CN 5/5/2013 MSGHT đến làm lễ bổ nhiệm với sứ điệp :

 Con Đường của Ân Sủng. trong Galati 1:6-16, câu gốc: “Khi Đứ Chúa Trời…lấy Ân

 Điển gọi tôi” MS GHT Lê Vĩnh Thạch mời các MS trong Giáo hạt có mặt trong buổi

 lễ cùng với MSGHT đặt tay cầu nguyện cho chức vụ chăn bầy của ông và bà cũng

 như cho công việc Chúa tại HT . Nhân dịp này toàn thể Hội Thánh cũng có lời tri ân

 OB MS Hồ Cơ Nghiệp gần 4 năm qua đem cả tâm trí sức lực với ơn Chúa cho để

 cùng với BCH và con dân Chúa xây dựng HT FV như chúng ta chứng kiến chiều hôm

 đó. Mọi người đều xúc đông với tâm tình khiêm nhu, nhẫn nhục hầu việc Chúa của

 OB MS Nghiệp.

 

-----------------------------------------------------------

 - Ngày 11 tháng 12, 2016 Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc rời HT

- Ngày 15/01/2017 Hội Thánh dời về địa điểm mới 18225 Bushard st, Fv ca. 92708.

- Ngày 22 tháng 01, 2017 Mục Sư Hồ Thế Nhân chánh thức làm Quyền Quản Nhiệm

- Ngày 05 tháng 02, 2017, Mục Sư Lê Minh Sơn rời HT

- Ngày 26 tháng 02,2017, Mục Sư Bùi Tất Nhuận rời HT

Giáo Hạt bổ Truyền Đạo Tăng Thành Minh Lễ về HT ngày 28 tháng 11 năm 2018 phụ tá Mục Sư Hồ Thế Nhân.

Giáo Hạt bổ Mục Sư Hồ Thế Nhân QN HT ngày 15 tháng 7 năm 2019.

- Ngày 18 tháng 10, 2020, MỤC SƯ HỒ THẾ NHÂN RỜI HỘI THÁNH

- Ngày 18 tháng 4, 2021, GIÁO HẠT BỔ MSNC TẮNG THÀNH MINH LỄ QUYỀN QN HT. 

 

 

 

 

 

   Discussion: Lược Sử Hội Thánh " Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley"

No messages have been posted.