User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Photo Gallery: Hình Hội Thánh VEC-FV Photo Gallery: Hình Hội Thánh VEC-FV

Hình Hội Thánh VEC-FV
HT Ky Niem 7 Nam-2016
Viewed 941 times
HT @ Coastal Community Fellowship

August 30, 2015, Ngay roi FV


Viewed 1110 times
Hội Thánh 4 Nam-2013

Source: Steve Lieu


Viewed 1577 times
HT Kỷ Niệm 3 Nam - 2012

Sinh Nhật 100th

Cụ Trần Ngọc Bản.

 Source: Steve Lieu


Viewed 1843 times
HT, Lễ Phục Sinh 2010

Source: Trần N Phúc


Viewed 2481 times
HTFV-Ngày Tết Canh Dần

2010

Source: Trấn Ngọc Phúc


Viewed 3033 times
Hinh Hoi Thanh

 10460 Slateer Ave, Fv,Ca.92708.

 Source: Lý Thanh Nhiều


Viewed 2692 times
HTFV Tại Club House-2009

 Source : Trần Ngọc Phúc


Viewed 2643 times