User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Welcome To Our Website! Welcome To Our Website!

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH FOUNTAIN VALLEY

  • News

   Oct 29, 2020
   [Worship]LiveStream
   Để đáp ứng hoàn cảnh Covid-19, một số tín hữu không đến nhóm được có thể dự qua Youtube LiveStream. Kính xin quý vị bấm vào Link sau đây vào giờ thờ phượng 3:30 pm   Recent Forum Posts:
   2018 Worship Plan (May 21, 2019)
   Vững Vàng Trong Đức Tin (May 3, 2018)
   Mục Sư vs Sứ Điệp (May 20, 2013)
   Huấn Luyện: " 8 Nguy... (Dec 4, 2012)
   Những Cám Dỗ Trong Đời... (Dec 2, 2012)
  • Lịch Sinh Hoạt

  • Church Video

   Lòng Biết Ơn - MS Phan Trần Dũng
   Lấy Gì Báo Đáp/ T Đ Tăng Thành Minh Lễ
   Yêu Chúa
   Quyết Tâm Noi Theo HT Nguyên Thủy - MSGHT Hồ Hiếu Hạ
   Trật Tự Của Tin Lành
   Tâm Nguyện Của Tin Lành
   Sự Trung Tín Của Tin Lành
   Vững Lòng Trong Hoạn Nạn
   Nếp Sống Cộng Đồng Tin Lành
   Đặc Thù Của Tin Lành
   Sự Dứt Khoát Của Tin Lành
   Sự Ham Mến Của Tin Lành
   Nơi An Tịnh Muôn Đời
   Sự Khôn Ngoan Của Tin Lành
   Bảo Vệ Tin Lành
   Đắc Thắng Của Tin Lành
   Sự Đầy Dẫy Của Tin Lành
   Bền Vững Trong Tin Lành
   Gia Đình Phước Hạnh
   Vì Sao Tôi Thờ Phượng Chúa
   Vì Sao Đức Thánh Linh Giáng Lâm
   Vì Sao Chúa Giê-xu Về Trời
   Vì Sao Tôi Tin Đức Thánh Linh
   Vì Sao Tôi Thương Yêu Mẹ Tôi
   Vì Sao Tôi Tin Đức Chúa Giê-xu
   Vì Sao Tôi Tin Chúa
   Vì Sao Tôi Tin Kinh Thánh
   Vì Sao Chúa Phục Sinh
   Vì Sao Chúa Hy Sinh
   Vì Sao Tôi Yêu Hội Thánh Của Chúa
   More Media
  • Facebook

   View on Facebook

  • Photos

   HT 10 Năm
  • Hội Thánh 6 Năm

  • Google Search