User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Welcome To Our Website! Welcome To Our Website!

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH FOUNTAIN VALLEY

  • News

   Jan 3, 2022
   [Community News]LỊCH SINH HOẠT HẰNG TUẦN
   MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT, XIN LIÊN LẠC SỐ PHONE: ( 714 ) 589-0010

  • Church Video

   Phước Lành Chúa Ban
   Phước Lành Của Vua
   Mẹ - Mom
   Lẽ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ
   Hội Thánh Sau Ngày Chúa Phục Sinh
   GẶP ĐẤNG PHỤC SINH
   MỒ HÔI MÁU
   CHÚA CẦN DÙNG NÓ
   LUẬT PHÁP CỦA VUA
   SỰ KÊU GỌI CỦA VUA
   SỰ CẦU NGUYỆN CÓ ẢNH HƯỞNG LỚN
   TRO BỤI CUỘC ĐỜI
   VUA NƠI ĐỒNG VẮNG
   TRÔNG ĐỢI CHÚA. MS DƯƠNG ĐÌNH NGUYỆN
   MỘT TÌNH YÊU, MỘT GIA ĐÌNH
   MÙA XUÂN- TÌNH YÊU NÀO ?
   NĂM MỚI CỦA HY VỌNG ( 1 )
   NĂM MỚI CỦA HY VỌNG ( 2 )
   NGƯỜI NHÀ CỦA ĐỨC CHỨA TRỜI
   LỄ BÁP TÊM CỦA VUA - MSNC TĂNG THÀNH MINH LỄ
   DỌN LÒNG CHO VUA - MSNC TĂNG THÀNH MINH LỄ
   ĐỔI QUÀ - MS PHAN TRẦN DŨNG
   NGƯỜI THỜ PHƯỢNG VUA
   LỄ GIÁNG SINH 2021 - A GIFT OF LOVE
   CHA TRÊN TRỜI VÀ CHA TRONG ĐỜI
   GẶP ĐẮNG VINH HIỄN - MSNC Tăng Thành Minh Lễ
   BÊN MỖI CHẶNG ĐƯỜNG - MSNC Tăng Thành Minh Lễ
   TÌM LẠI SỨC MẠNH ĐÃ MẤT - MSNC Tăng Thành Minh Lễ
   TRÊN ĐƯỜNG EM-MAU - MSNC Tăng Thành Minh Lễ
   Chúa Sự Sống
   More Media
  • Facebook

   View on Facebook

  • Photos

   HT 10 Năm
  • Hội Thánh 6 Năm

  • Google Search