User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Welcome To Our Website! Welcome To Our Website!

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH FOUNTAIN VALLEY

  • News


   Dec 7, 2020
   [Church Events]THAY ĐỔI GIỜ NHÓM
   Để tuân giữ lệnh cách ly của tiểu bang, Hội Thánh sẽ tiếp tục nhóm ngoài trời, do đó thì giờ nhóm sẽ sớm hơn một tiếng.


   Recent Forum Posts:
   2018 Worship Plan (May 21, 2019)
   Vững Vàng Trong Đức Tin (May 3, 2018)
   Mục Sư vs Sứ Điệp (May 20, 2013)
   Huấn Luyện: " 8 Nguy... (Dec 4, 2012)
   Những Cám Dỗ Trong Đời... (Dec 2, 2012)
  • Church Video

   CHA TRÊN TRỜI VÀ CHA TRONG ĐỜI
   GẶP ĐẮNG VINH HIỄN - MSNC Tăng Thành Minh Lễ
   BÊN MỖI CHẶNG ĐƯỜNG - MSNC Tăng Thành Minh Lễ
   TÌM LẠI SỨC MẠNH ĐÃ MẤT - MSNC Tăng Thành Minh Lễ
   TRÊN ĐƯỜNG EM-MAU - MSNC Tăng Thành Minh Lễ
   Chúa Sự Sống
   Lời Chúa
   Lời Cầu Nguyện Cho Hội Thánh
   Nhìn Về Đâu?
   Sự Ẩn Khuất Của Đức Chúa Trời
   Quyết Tâm Noi Theo Mẫu Hội
   Tình Yêu Bất Diệt
   Nơi Tận Cùng Đau Khổ
   Một Gia Đình Chúa Yêu
   Sự Thử Thách
   HÃY NHÌN XEM CHÚA GIÊ-XU
   CÔNG TÁC CHƯA HOÀN TẤT
   LỜI CHÚC ĐẦU NĂM
   MÓN QUÀ THIÊN THƯỢNG
   CHÚA GIÊ-XU GIÁNG SINH ĐỂ LÀM GÌ?
   TÌNH YÊU VÔ ĐIỀU KIỆN
   VINH HIỂN TỐI THƯỢNG / MS ĐẶNG MINH TRÍ
   TẠI SAO CẢM TẠ? MSNC ĐẶNG NGỌC QUỐC
   Lòng Biết Ơn - MS Phan Trần Dũng
   Lấy Gì Báo Đáp/ T Đ Tăng Thành Minh Lễ
   Yêu Chúa
   Quyết Tâm Noi Theo HT Nguyên Thủy - MSGHT Hồ Hiếu Hạ
   Trật Tự Của Tin Lành
   Tâm Nguyện Của Tin Lành
   Sự Trung Tín Của Tin Lành
   More Media
  • Facebook

   View on Facebook

  • Photos

   HT 10 Năm
  • Hội Thánh 6 Năm

  • Google Search