User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Ban Trường Chúa Nhật Ban Trường Chúa Nhật

You are not a member of this group. Would you like to join it so that you can participate in it?

 • Trường Chúa Nhật hiện tại gồm có các lớp như sau:

  - Lớp Môi-se

  - Lớp Giô-suê

  - Lớp Ru-tơ

  - Lớp Yêu Thương

  - Lớp Anh-rê

  - Lớp Thành Tín

  Ngoài ra còn có các lớp Thiếu Niên, Thiếu Nhi 

  • Chat Wall

   Van Tran - Jul 18, 1:19pm:
   Welcome to the new group: Ban Trường Chúa Nhật!
   Post:
   Full ScreenArchive
  • Calendar

   Sun Apr 28  · 2:30pm
   Sun May 05  · 2:30pm
   Sun May 12  · 2:30pm
   Sun May 19  · 2:30pm
   Sun May 26  · 2:30pm
   Sun Jun 02  · 2:30pm
   Sun Jun 09  · 2:30pm
   Sun Jun 16  · 2:30pm
   View Full Calendar

   Apr 2019
   31 01 02 03 04 05 06
   07 08 09 10 11 12 13
   14 15 16 17 18 19 20
   21 22 23 24 25 26 27
   28 29 30 01 02 03 04
  • Members

   Recent Members: