User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Ban Trường Chúa Nhật Ban Trường Chúa Nhật

You are not a member of this group. Would you like to join it so that you can participate in it?

 • Trường Chúa Nhật hiện tại gồm có các lớp như sau:

  - Lớp Môi-se

  - Lớp Giô-suê

  - Lớp Ru-tơ

  - Lớp Yêu Thương

  - Lớp Anh-rê

  - Lớp Thành Tín

  Ngoài ra còn có các lớp Thiếu Niên, Thiếu Nhi 

  • Calendar

   Sun Jan 16  · 2:30pm
   Sun Jan 23  · 2:30pm
   Sun Jan 30  · 2:30pm
   Sun Feb 06  · 2:30pm
   Sun Feb 13  · 2:30pm
   Sun Feb 20  · 2:30pm
   Sun Feb 27  · 2:30pm
   Sun Mar 06  · 2:30pm
   View Full Calendar

   Jan 2022
   26 27 28 29 30 31 01
   02 03 04 05 06 07 08
   09 10 11 12 13 14 15
   16 17 18 19 20 21 22
   23 24 25 26 27 28 29
   30 31 01 02 03 04 05
  • Members

   Recent Members: