User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Site News Site News

Showing posts for topic: Worship. Show all posts?

Current News

Title Date #Views
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG & GIỜ THỜ PHƯỢNG   [Worship] Dec 29, 2020 439
LiveStream   [Worship]
Để đáp ứng hoàn cảnh Covid-19, một số tín hữu không đến nhóm được có thể dự qua Youtube LiveStream. Kính xin quý vị bấm vào Link sau đây vào giờ thờ phượng 2:30 pm
Oct 29, 2020 658

Past News

Title Date #Views
Video Bài Giảng   [Worship] Sep 13, 2018 2210
“Thờ Phượng Trong Đền Thánh”. MS Nguyễn Sanh Ngọc   [Worship]
" Đức Giê-hô-va phán với người rằng: Ta đã nhậm lời cầu nguyện nài xin của ngươi thưa trước mặt ta; ta đã biệt riêng ra thánh cái đền này mà ngươi đã cất, để cho danh ta ngự tại đó đời đời; mắt và lòng ta sẽ thường ở đó mãi mãi". I Các Vua 9:3
Sep 16, 2013 3508
“Thờ Phượng Ở Bàn Thờ”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc   [Worship] Sep 9, 2013 2778
Nam Nữ Xứ Lưu Đày: NGƯỜI CỨU ĐỘ   [Worship]
Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. I Cô-rinh-tô 15:22
May 21, 2012 3985
Lời Hợp Lúc   [Worship]
Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa. Rô-ma 12:14
Apr 29, 2012 3949
Lời Khôn Ngoan   [Worship]
Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; còn lời xẳng xớm trêu thịnh nộ thêm. Châm-ngôn 15:1
Apr 23, 2012 5174
Lời Tổn Thương   [Worship]
" Nếu có ai tưởng mình là người tin đạo mà không kiềm giữ lưỡi mình, nhưng tự dối lòng, thì sự tin đạo của người ấy thật vô ích". Gia-cơ 1:26
Apr 16, 2012 4090
Lời Năng Lực   [Worship]
Chương Trình Giảng Dạy Tháng 4
Mar 26, 2012 4307
Giới Thiệu Loạt Bài Mới : Ngư Phủ Cho Người   [Worship] Feb 19, 2012 4173
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG Hằng Tuần   [Worship]
Mỗi Chúa Nhật từ 3 đến 4 giờ 15 phút chiều....
Oct 30, 2011 4596
Next >
Showing Items 1 - 10 out of 13
Notify me of new articles: Subscribe By Email Subscribe By RSS