User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Site News Site News

Showing posts for topic: Sermon. Show all posts?

Current News

Title Date #Views
Video Bài Giảng   [Sermon] Oct 30, 2014 3274

Past News

Title Date #Views
Lãnh Đạo Thuộc Linh   [Sermon] Jan 15, 2018 1360
Đức Thánh Linh Và Tin Lành   [Sermon] Apr 25, 2017 1651
Thánh Linh và Thế Gian   [Sermon] Apr 25, 2017 1433
Trưởng Thành Tâm Linh   [Sermon] Apr 25, 2017 1491
Tình Yêu Diệu Kỳ   [Sermon] Apr 25, 2017 1310
Xây Dựng Nhà Chúa   [Sermon] Apr 25, 2017 1515
Chịu Khổ Vì Chúa   [Sermon] Mar 21, 2017 2004
Cây Gậy Đời Sống   [Sermon] Mar 21, 2017 1248
Sự Khôn Ngoan Thật   [Sermon] Mar 21, 2017 1392
Hội Thánh Hiệp Một   [Sermon] Mar 6, 2017 1143
Next >
Showing Items 1 - 10 out of 258
Notify me of new articles: Subscribe By Email Subscribe By RSS